Polityka zwrotów

Reklamacje wynikające z tytułu rękojmi uwzględniamy jedynie w uzasadnionych przypadkach- jeśli towar otrzymany ma wady konstrukcji lub podane parametry techniczne nie spełniają wymogów zawartych w danych technicznych. Zwrot pieniędzy za towar możliwy jest tylko przy nieużywanych i nieuszkodzonych towarach. Jeśli zamówione towary nie spełniają Państwa oczekiwań można je zwrócić bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy produkt nie został w żaden sposób zniszczony.

Wszelkie reklamacje należy składać na dres e-mail biuro@makplast.pl lub telefonicznie (+48 535432882).

Koszt odesłania produktu ponosi klient. Firma Mak-Plast Łukasz Kozieł nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem na koszt sklepu. Reklamacje będące skutkiem uszkodzeń powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie protokołu spisanego przez klienta wraz z kurierem dostarczającym przesyłkę. Jeśli zamówione towary nie spełniają Twoich oczekiwań możesz je zwrócić bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty zakupu. Zwrot pieniędzy za towar możliwy jest tylko przy nieużywanych i nieuszkodzonych towarach. Sklep gwarantuje zwrot kosztów równy kwocie zamówienia samego towaru bez kosztów przesyłki. Pieniądze zwracamy przelewem na konto bankowe wskazane przez klienta w zamówieniu.

Termin na rozpatrzenie reklamacji to 14dni roboczych.